Nyomdai papírhenger betét.
T007_A

Leoldalazzuk az anyagot...


T007_B

Nem fúrunk elő, hanem egy alkalmas
késsel 2 fogásból kiesztergáljuk 50mm
-re a furatot. A legtöbb műanyagnál jól
működik ez a módszer.


T007_C

A palástját is meghúzzuk egy kicsit. Ez
még csak "nagyolás" volt, kb 2 mm van
még a felületen.


T007_D

Átfordítjuk az anyagot, leszúrjuk.


T007_E

Mindjárt lyukas is lett az anyag.


T007_F

Ezt a felét is leoldalazzuk, furatot sor-
jázzuk. Ezekkel a sorjázó szerszámok-
kal úgy lehet igazán szép felületet elér-
ni, hogy a sorjázáskor nem állandó for-
dulatot tartunk. Vagyis felpörgetjük az
anyagot, majd lekapcsoljuk a gépet és
amíg a mechanikai tehetetlenségtől szé-
pen lassacskán leforog a tokmány, ak-
kor nyomjuk neki a sorjázót.


T007_G

Belülről kifelé fogjuk meg az anyagot, az
előzőleg "lenagyolt" átmérőn megnézzük,
hogy jól fut e az alkatrész.
Erre a külső palást felületre egy kis szög-
értékű kúpot kell esztergálni. Nem bonyo-
lítjuk el a dolgot, egyszerűen beállunk az
alkatrész bal oldalára és a hossz előtolás-
sal jobbra indulunk el, miközben a kereszt
előtolással befelé megyünk átmérőben szá-
molva 1,5 mm-t. Nem túl nehéz dolog egy
kezdő drehás számára sem . Akinek nem
megy az gyakorolja a mozgást a levegőben.
A hossz mozgásnál nagyon kell ilyenkor a
gépi előtolás. Az előtolás nélküli hobbi gé-
pekkel ezt jóval nehezebb megcsinálni.


T007_h

Már kész is van a kúp.


T007_i

Éleket, ki hogy tudja, sorjázza.


T007_J

Jó is lett , szép is lett, drága sem lett. :)